Senin, 29 Agustus 2011

Kata Hikmah 2

"Kuncilah lidahmu kecuali untuk :
* menerangkan sesuatu yang baik,
* menentang kebatilan,
* mensyukuri nikmat,
* memperlihatkan hikmah kebijaksanaan."

"Sebesar-besarnya rahmat Allah adalah berubahnya akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik."
(Sahl b Abdillah at-tutsuri)"Sebaik-baik ucapan adalah yang benar dan bermanfaat bagi pendengarnya."

"Barangsiapa yang melakukan introspeksi diri, dia beruntung. Barangsiapa yang lupa diri, dia merugi. Barangsiapa mengantisipasi akibat perbuatannya, dia selamat. Barangsiapa menuruti hawa nafsunya, dia sesat."

"Orang yang berakal adalah yang ingat mati dan tidak pernah melupakan kehidupan."

"Barangsiapa yang dalam urusan dunianya memandang orang-orang yang lebih rendah dan dalam urusan agamanya memandang orang-orang yang lebih tinggi, dia tergolong orang yang sabar dan bersyukur."

"Jika anda bertekad melakukan sesuatu, arungilah karena bayangan bencana yang terlihat biasanya lebih besar daripada bencana yang sebenarnya."
(Ali b Abi Thalib ra.)

"Barangsiapa melakukan kebaikan dengan maksud meraih kehormatan dan kedudukan di sisi manusia, Allah akan menjadikannya masyhur di sisi manusia sesuai harapannya, namun dia tidak akan mendapat pahala di akhirat kelak."

"Jika tengah berdo'a atau memohon, Rasulullah saw selalu mengulangnya hingga tiga kali."
(Abdullah b Mas'ud, ra.)

"Sinar pagi hanya terlihat oleh orang yang terbuka mata indranya, dan cahaya kebenaran hanya terlihat oleh orang yang terbuka mata hatinya."

"Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta harus engkau jaga. Harta itu akan terkikis habus, dan penumpuk harta akan lenyap dengan habisnya kekayaan."
(Ali b Abi Thalib ra.)

"Dunia hanya berjalan tiga hari. Yaitu, kemarin yang kita tidak berpengharapan apa-apa lagi darinya, hari ini yang harus kita peroleh kebaikan dan kesuksesannya, dan esok hari yang tidak kita ketahui apakah kita termasuk yang masih hidup atau yang tergolong sudah meninggal."
(Hasan al-Bashri)

"Runtuhnya fungsi akal kebanyakan disebabkan oleh tuntutan kerakusan."

"Bukti kesempurnaan akal seseorang adalah amal perbuatannya, dan bukti kesempurnaan ilmunya adalah ucapannya."

"Orang yang merugikan Islam adalah orang yang mengaku beragama Islam, tetapi tidak mengamalkan ajaran-ajarannya, tidak ikut mengemban risalahnya dan tidak ikut membelanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar